Hàn Quốc K1

Ngày 20/04/2024

GIẢI HẠNG NHẤT HÀN QUỐC
Gwangju FC
12:00
2024/04/20
Ulsan HD FC
GIẢI HẠNG NHẤT HÀN QUỐC
Suwon FC
12:00
2024/04/20
Jeju United
GIẢI HẠNG NHẤT HÀN QUỐC
Pohang Steelers
14:30
2024/04/20
Gimcheon Sangmu Football Club
GIẢI HẠNG NHẤT HÀN QUỐC
FC Seoul
14:30
2024/04/20
Jeonbuk Hyundai Motors

Ngày 21/04/2024

GIẢI HẠNG NHẤT HÀN QUỐC
Gangwon FC
12:00
2024/04/21
Incheon United Club
GIẢI HẠNG NHẤT HÀN QUỐC
Daegu FC
14:30
2024/04/21
Daejeon Citizen

Ngày 27/04/2024

GIẢI HẠNG NHẤT HÀN QUỐC
Daejeon Citizen
12:00
2024/04/27
Football Club Seoul
GIẢI HẠNG NHẤT HÀN QUỐC
Gimcheon Sangmu FC
14:30
2024/04/27
Gangwon Football Club
GIẢI HẠNG NHẤT HÀN QUỐC
Gwangju FC
14:30
2024/04/27
Suwon Football Club

Ngày 28/04/2024

GIẢI HẠNG NHẤT HÀN QUỐC
Jeonbuk Hyundai Motors
12:00
2024/04/28
Daegu Football Club
GIẢI HẠNG NHẤT HÀN QUỐC
Pohang Steelers
12:00
2024/04/28
Incheon United Club
GIẢI HẠNG NHẤT HÀN QUỐC
Ulsan HD FC
14:30
2024/04/28
Jeju United

Ngày 30/04/2024

GIẢI HẠNG NHẤT HÀN QUỐC
Daejeon Citizen
17:30
2024/04/30
Gimcheon Sangmu Football Club
GIẢI HẠNG NHẤT HÀN QUỐC
Suwon FC
17:30
2024/04/30
Football Club Seoul

Ngày 01/05/2024

GIẢI HẠNG NHẤT HÀN QUỐC
Daegu FC
17:00
2024/05/01
Ulsan HD FC
GIẢI HẠNG NHẤT HÀN QUỐC
Gangwon FC
17:00
2024/05/01
Pohang Steelers
GIẢI HẠNG NHẤT HÀN QUỐC
Incheon United
17:00
2024/05/01
Jeonbuk Hyundai Motors
GIẢI HẠNG NHẤT HÀN QUỐC
Jeju United
17:00
2024/05/01
Gwangju Football Club

Ngày 04/05/2024

GIẢI HẠNG NHẤT HÀN QUỐC
FC Seoul
12:00
2024/05/04
Ulsan HD FC
GIẢI HẠNG NHẤT HÀN QUỐC
Pohang Steelers
14:30
2024/05/04
Jeonbuk Hyundai Motors